Silny jest ten, kto potrafi przezwyciężyć...

Zobacz również:

Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą.
Tylko podróż jest prawdziwym życiem...
Prawdziwa mądrość polega na tym, by czynić zawsze głupstwo... odpowiednie dla swego wieku.
Prawdziwa mądrość polega na tym, by czynić zawsze...
Najlepszą miarą tego, czego dokonasz, jest to, czego już dokonałeś.
Najlepszą miarą tego, czego dokonasz, jest to...