Człowiek nie jest stworzony do klęski...

Zobacz również:

Bierz ludzi takimi, jakimi są, inni nie będą.
Bierz ludzi takimi, jakimi są, inni nie będą...
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą...
Płacz może przynieść ulgę tylko wtedy, gdy masz się komu wypłakać.
Płacz może przynieść ulgę tylko wtedy...