Przywództwo - cytaty, aforyzmy, złote myśli

Znane powiedzenia i cytaty o przywództwie. W dawnych czasach nie brakowało wielu dobrych przywódców. Jednym z nich był np. Napoleon Bonaparte, który dowodził francuską armią. Wypowiedział on wiele ciekawych i przydatnych w życiu sentencji. Przywództwo nie jest rzeczą prostą, aby być dobrym wodzem należy wykazywać się cechami takimi jak: dobra organizacja, spostrzegawczość, siła perswazji, a przede wszystkimi trzeba być obdarzonym olbrzymią charyzmą. Przywództwo to również umiejętność przekonywania do siebie ludzi i współpraca z nimi, bo dowodzenie to nie tylko wydawanie rozkazów, to także umiejętność podjęcia decyzji w wielu trudnych sytuacjach.