Że wszystko mija, wiadomo już w młodości...

Zobacz również:

Wielkość człowieka nie jest uwarunkowana tym, jak wiele bogactwa on nabywa, lecz tym, jak bardzo jest uczciwy i zdolny do wywierania pozytywnego wpływu na innych.
Wielkość człowieka nie jest uwarunkowana tym...
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić.
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to...
Najbardziej niezrozumiałą rzeczą we wszechświecie jest zasada, że nie można go zrozumieć.
Najbardziej niezrozumiałą rzeczą we wszechświecie jest zasada...