Wolność jest powietrzem dla naszej duszy...

Zobacz również:

Lepszy dobry grzesznik, niż zły święty.
Lepszy dobry grzesznik, niż zły święty...
Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu.
Pesymizm jest przywilejem młodych...
Przebaczyć to znaczy nie mścić się, nie odpłacać złem za zło. To znaczy kochać.
Przebaczyć to znaczy nie mścić się...