Wolność bez mądrości i cnoty...

Zobacz również:

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy...
Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez wzajemności?
Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem...
Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.
Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej...