Zobacz również:

Jeżeli twój brat dopuści się czegoś przeciw tobie, upomnij go: jeśli będzie żałował swego czynu, przebacz mu. I jeśli nawet siedem razy w ciągu dnia zawini przeciwko tobie, lecz potem siedem razy zwróci się do ciebie i powie: żałuję - to też mu przebacz.
Jeżeli twój brat dopuści się czegoś przeciw tobie...
Co jest prawdą w świetle lampy nie jest prawdą w świetle słońca.
Co jest prawdą w świetle lampy nie jest prawdą...
Dowodem na istnienie Boga jest dla mnie to, że nie można dowieść jego nieistnienia.
Dowodem na istnienie Boga jest dla mnie to...