W polityce głupota nie jest przeszkodą...

Zobacz również:

Siła rośnie sama.
Siła rośnie sama...
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić.
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to...
Szczęście nie ma wzorca. Pochodzi ono z naszych działań.
Szczęście nie ma wzorca. Pochodzi ono z naszych działań...