Zobacz również:

Wielkość człowieka jest w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. Nędzą tedy jest czuć swoją nędzę, ale wielkością jest wiedzieć, że się jest nędznym.
Wielkość człowieka jest w tym, że zna on...
Dobroć jest mową, którą słyszą głusi i ślepi.
Dobroć jest mową, którą słyszą głusi...
Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.
Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa...