Zobacz również:

Czas jest tym, co widzimy na zegarze.
Czas jest tym, co widzimy...
Wiedza to za mało, musimy umieć ją stosować. Chcieć to za mało, musimy działać.
Wiedza to za mało, musimy umieć ją stosować...
Sukces nie wymaga wyjaśnień. Porażka nie dopuszcza usprawiedliwień.
Sukces nie wymaga wyjaśnień...