Zobacz również:

Kiedy orły milczą, skrzeczą papugi.
Kiedy orły milczą, skrzeczą papugi...
Życie jest naprawdę proste, ale lubimy je komplikować.
Życie jest naprawdę proste, ale lubimy je komplikować...
Nie szukaj serca gorącego <br/>
Ani też serca wyrytego w skale <br/>
Ale poszukaj serca szczerego <br/>
Które kocha stale.
Nie szukaj serca gorącego...