Zobacz również:

Wielkość człowieka jest w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. Nędzą tedy jest czuć swoją nędzę, ale wielkością jest wiedzieć, że się jest nędznym.
Wielkość człowieka jest w tym, że zna on...
Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie.
Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie...
Serce ma swoje powody, których rozum nie zna.
Serce ma swoje powody, których rozum nie zna...