Zobacz również:

Nie szukaj serca gorącego <br/>
Ani też serca wyrytego w skale <br/>
Ale poszukaj serca szczerego <br/>
Które kocha stale.
Nie szukaj serca gorącego...
Różnica między głupotą a geniuszem jest taka, że geniusz ma swoje granice.
Różnica między głupotą a geniuszem jest...
Chrystus nie chce tych, co go podziwiają, ale tych, co Go naśladują.
Chrystus nie chce tych, co go podziwiają...