Pieniądze: to mieć wszystko oprócz...

Zobacz również:

Niech pierwszą czynnością każdego poranka będzie złożenie następującego postanowienia na nadchodzący dzień:<br/>
- Nie będę bać się nikogo na ziemi<br/>
- Będę obawiać się tylko Boga<br/>
- Nie wykażę nikomu złej woli<br/>
- Nie poddam się niesprawiedliwości<br/>
- Będę walczył z nieprawdą dzięki prawdzie i stawiał nieprawdzie opór, będę znosić cierpienie.
Niech pierwszą czynnością każdego poranka...
Czas jest tym, co widzimy na zegarze.
Czas jest tym, co widzimy...
Wolność jest powietrzem dla naszej duszy.
Wolność jest powietrzem dla naszej duszy...