Zobacz również:

Dowodem na istnienie Boga jest dla mnie to, że nie można dowieść jego nieistnienia.
Dowodem na istnienie Boga jest dla mnie to...
Nic nie jest trudne, jeśli podzieli się to na mniejsze zadania.
Nic nie jest trudne, jeśli podzieli się to...
Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz dobra.
Mądry człowiek szuka nie szczęścia...