Odłamki przynoszą szczęście, ale tylko archeologom...

Zobacz również:

Obowiązek rozpoznasz po tym, że nie pozostawia Ci prawa wyboru.
Obowiązek rozpoznasz po tym, że nie pozostawia...
Wolność to prawo do czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.
Wolność to prawo do czynienia wszystkiego...
Nuda jest poważnym problemem. Co najmniej połowa wszystkich grzechów człowieka wynika z obawy przed nią.
Nuda jest poważnym problemem. Co najmniej połowa...