Odłamki przynoszą szczęście, ale tylko archeologom...

Zobacz również:

Z tym większym zapałem pragniemy kobiety, im bardziej niemożliwa czy trudna jest do osiągnięcia.
Z tym większym zapałem pragniemy kobiety...
Jedzenie chleba bez nadziei jest wciąż powolnym umieraniem z głodu.
Jedzenie chleba bez nadziei jest wciąż...
Nie myślcie, że możecie kierować miłością. Miłość bowiem, jeśli uzna was za godnych, pokieruje sama waszym postępowaniem.
Nie myślcie, że możecie kierować miłością...