Zobacz również:

Wielkość człowieka jest w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. Nędzą tedy jest czuć swoją nędzę, ale wielkością jest wiedzieć, że się jest nędznym.
Wielkość człowieka jest w tym, że zna on...
Niestety! Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę.
Niestety! Bywają kobiety, w których matka...
Co śmierć wykosi, miłość posieje - i to jest życie.
Co śmierć wykosi, miłość posieje...