Zobacz również:

Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie.
Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie...
Tolerancja jest przede wszystkim świadomością, że nie ma sensu się denerwować.
Tolerancja jest przede wszystkim świadomością...
Bądź optymistą, poczujesz się lepiej.
Bądź optymistą, poczujesz się lepiej...