Zobacz również:

Hu! hu! ha! hu! hu! ha! Nasza zima zła! Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy prószy, wichrem w polu gna!
Hu! hu! ha! hu! hu! ha! Nasza zima zła...
Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.
Największym szczęściem jest poczucie sensu życia...
Lekarstwem na nudę jest ciekawość, nie ma lekarstwa na ciekawość.
Lekarstwem na nudę jest ciekawość, nie ma...