Największej radości doświadczysz tam...

Zobacz również:

Szczęście jest opasłą obojętnością dla cudzych trosk.
Szczęście jest opasłą obojętnością dla cudzych trosk...
Nie myślcie, że możecie kierować miłością. Miłość bowiem, jeśli uzna was za godnych, pokieruje sama waszym postępowaniem.
Nie myślcie, że możecie kierować miłością...
Wola zwycięstwa, pragnienie sukcesu, chęć, aby w pełni wykorzystać swój potencjał... to jest klucz do doskonałości.
Wola zwycięstwa, pragnienie sukcesu, chęć, aby...