Zobacz również:

Człowiek urodził się po to, aby się radować.
Człowiek urodził się po to, aby się radować...
Najbardziej niezrozumiałą rzeczą we wszechświecie jest zasada, że nie można go zrozumieć.
Najbardziej niezrozumiałą rzeczą we wszechświecie jest zasada...
Wadą jest to, że inteligencja zmusza nas do nauki.
Wadą jest to, że inteligencja...