Największe radości doświadczasz tam...

Zobacz również:

Mądry człowiek nigdy nie zaprzecza teorii kobiety, lecz czeka, aż ona zrobi to pierwsza.
Mądry człowiek nigdy nie zaprzecza teorii kobiety...
Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą.
Tylko podróż jest prawdziwym życiem...
Wędrówka do prawdy jest samotna.
Wędrówka do prawdy jest samotna...