Najlepszych rzeczy w życiu nie można...

Zobacz również:

Jeśli nie byłoby miłości na ziemi, wszystkie prawa byłoby niepotrzebne.
Jeśli nie byłoby miłości na ziemi...
Nie szukaj serca gorącego <br/>
Ani też serca wyrytego w skale <br/>
Ale poszukaj serca szczerego <br/>
Które kocha stale.
Nie szukaj serca gorącego...
Trzy rzeczy, których nie da się długo ukrywać: słońce, księżyc i prawda.
Trzy rzeczy, których nie da się długo ukrywać...