Mężczyzna szczęśliwy nie uważa zwykłych zmartwień...

Zobacz również:

Człowiek jest istotą agresywną - z wyjątkiem niektórych gryzoni żaden inny kręgowiec nie zabij z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku.
Człowiek jest istotą agresywną...
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy...
Człowiek nie jest stworzony do klęski... człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
Człowiek nie jest stworzony do klęski...