Zobacz również:

Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.
Słyszę i zapominam...
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi.
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi...
Tajemnicą sukcesu jest zrozumieć poglądy innych.
Tajemnicą sukcesu jest zrozumieć poglądy innych...