Zobacz również:

Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez wzajemności?
Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem...
Tam, gdzie jest życie, tam jest nadzieja.
Tam, gdzie jest życie, tam jest nadzieja...
Co jest prawdą w świetle lampy nie jest prawdą w świetle słońca.
Co jest prawdą w świetle lampy nie jest prawdą...