Zobacz również:

Młodzieży potrzeba bardziej przykładów niż krytyki.
Młodzieży potrzeba bardziej przykładów...
Jedna kropla miłości znaczy więcej niż ocean umysłu.
Jedna kropla miłości znaczy więcej niż ocean umysłu...
Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata; nierozsądny uparcie stara się dostosować świat do siebie. Zatem cały postęp opiera się na ludziach nierozsądnych.
Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata...