Kiedy wymawiam słowo przyszłość...

Zobacz również:

Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza.
Prawda leży pośrodku – może dlatego...
Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić nam prawdę.
Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić nam prawdę...
Mieć nadzieję znaczy oczekiwać, że dobro jest możliwe.
Mieć nadzieję znaczy oczekiwać, że dobro jest możliwe...