Kiedy wymawiam słowo przyszłość...

Zobacz również:

Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości.
Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości...
Lekarstwem na nudę jest ciekawość, nie ma lekarstwa na ciekawość.
Lekarstwem na nudę jest ciekawość, nie ma...
Możesz mieć lepsze jutro, jeśli przestaniesz myśleć o wczoraj.
Możesz mieć lepsze jutro...