Jeżeli chcesz poznać prawdziwy charakter...

Zobacz również:

Ten, kto traci pieniądze – traci dużo. Ten, kto traci przyjaciela – traci więcej. Ten jednak, kto traci ducha – traci wszystko.
Ten, kto traci pieniądze – traci dużo...
Bycie szczerym może nie da ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da ci tych właściwych.
Bycie szczerym może nie da ci zbyt wielu przyjaciół...
Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu...