Zobacz również:

Silny jest ten, kto potrafi przezwyciężyć swe szkodliwe przyzwyczajenia.
Silny jest ten, kto potrafi przezwyciężyć...
Największe radości doświadczasz tam, gdzie się jej najmniej spodziewasz.
Największe radości doświadczasz tam...
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci, co ich chwalą.
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci...