Zobacz również:

Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie.
Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo...
Siła rośnie sama.
Siła rośnie sama...
Gniew głupiego wyraża się w słowach, gniew mądrego w czynach.
Gniew głupiego wyraża się w słowach...