Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem...

Zobacz również:

Sumą naszego życia są godziny, podczas których kochamy.
Sumą naszego życia są godziny, podczas których...
Ludzie wolą być zrujnowani przez pochwały niż naprawieni przez krytykę.
Ludzie wolą być zrujnowani przez pochwały niż...
Przebaczyć to znaczy nie mścić się, nie odpłacać złem za zło. To znaczy kochać.
Przebaczyć to znaczy nie mścić się...