Zobacz również:

Miłość nigdy nie umiera z głodu.
Miłość nigdy nie umiera...
Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.
Aby miłość trwała przez całe życie...
Nauka bez religii jest jak kulawy człowiek, religia bez nauki jest jak ślepy człowiek.
Nauka bez religii jest jak kulawy człowiek...