Zobacz również:

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
Kto miłości nie zna, ten żyje...
Moralność to po prostu nasza postawa wobec ludzi, których nie znosimy.
Moralność to po prostu nasza postawa wobec ludzi...
U sąsiada zbiory zawsze wydają się lepsze, a jego krowa daje więcej mleka.
U sąsiada zbiory zawsze wydają się lepsze...