Zobacz również:

Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą.
Tylko podróż jest prawdziwym życiem...
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać.
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej...
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci, co ich chwalą.
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci...