Cel to marzenie z terminem ważności...

Zobacz również:

Tam, gdzie jest życie, tam jest nadzieja.
Tam, gdzie jest życie, tam jest nadzieja...
Być może, że nic nie jest warte zachodu, aby robić to czy tamto, ale wszystko co robimy zasługuje na to, by robić to doskonale.
Być może, że nic nie jest warte zachodu...
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci, co ich chwalą.
Wielką szkodę wyrządzają głupcom ci...