Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym...

Zobacz również:

Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny - inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.
Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu...
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić.
Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to...
Chrystus nie chce tych, co go podziwiają, ale tych, co Go naśladują.
Chrystus nie chce tych, co go podziwiają...