Tadeusz Różewicz - cytaty, aforyzmy, złote myśli

Tadeusz Różewicz BIOGRAFIA

Tadeusz Różewicz (1921-2014), studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie okupacji pracował jako pracownik fizyczny. W latach 1943-1945 walczył w partyzanckich oddziałach Armii Krajowej. Po wojnie osiadł początkowo w Gliwicach a następnie we Wrocławiu. Debiutował na łamach prasy młodzieżowej jeszcze przed wojną. Twórczość Tadeusza Różewicza obejmuje wszystkie gatunki i rodzaje literackie: lirykę, epikę oraz dramaturgię. Po wojnie wydał między innymi: wiersze: 1947 – Niepokój, 1948 – Czerwona rękawiczka, a także 1950 – Pięć poematów, opowiadania: Wycieczka do muzeum, 1968 – Opowiadania wybrane, 1970 – Śmierć w starych dekoracjach, 1972 - W starych dekoracjach, 1972 – Sztuki teatralne, 1991 – Płaskorzeźba (wiersze).