św. Łukasz Ewangelista - cytaty, aforyzmy, złote myśli

św. Łukasz Ewangelista BIOGRAFIA

Towarzysz Apostoła Pawła, jest autorem trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich – trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu. Św. Łukasz przejął sporo z Ewangelii św. Marka, zachował chronologię wydarzeń, przedstawił jakby biografię Jezusa. Napisane prawdopodobnie w latach 80 – 85 lat po Chrystusie, wytwornym, retorycznym językiem greckim i starannie skomponowane dzieło ma cechy traktatu historycznego, podkreśla równocześnie rolę Jezusa jako Zbawiciela.
Często zwraca się uwagę na zainteresowanie Łukasza losem prześladowanych, biednych kobiet. Z doniesień historyków oraz Ojców Kościoła wynika, że św. Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej a także, że był lekarzem (List do Kolosan IV,14).