Salomon, król Izraela - cytaty, aforyzmy, złote myśli

Salomon, król Izraela BIOGRAFIA

Salomon (ok.1000-931 p.n.e.), prorok biblijny. Wszystkie informacje o Salomonie pochodzą z samej Biblii - Pierwszej Księgi Królewskiej 1-11 i Drugiej Księgi Kronik 1-9. Inne źródła historyczne nie są wiarygodne.
Salomon rodził się w Jerozolimie po śmierci swego starszego brata, był synem Dawida króla Izraela. Otrzymał imię Jedidia (Jedyniasz); imię Salomon zostało nadane mu prawdopodobnie dopiero po objęciu tronu. Salomon słynie w Biblii ze swej mądrości. W tradycji żydowskiej jest autorem Księgi Przysłów oraz Pieśni nad pieśniami. W Koranie natomiast jest on prawzorem Mahometa pod imieniem Sulajman.