Adam Mickiewicz - cytaty, aforyzmy, złote myśli

Adam Mickiewicz BIOGRAFIA

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) urodzony w Zaosiu na Litwie. Wywodził się z ubogiej rodziny szlacheckiej, uczęszczał do szkoły w Nowogródku, kształcił się na Uniwersytecie Wileńskim; podczas studiów był członkiem Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Po zdobyciu tytułu rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie gzie dosięgły go prześladowania rządu carskiego. Za działalność w organizacjach studenckich został aresztowany i wcielony do centralnych guberni Rosji. W 1829 udało mu się wyjechać do Niemiec, stamtąd do Rzymu a potem do Francji. W 1832 r. zamieszkał w Paryżu. Zmarł w Konstantynopolu na cholerę. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i pochowane na Wawelu. Mickiewicz to jeden z najbardziej znanych poetów romantycznych nazywany wieszczem narodowym, autor narodowej epopei: "Pan Tadeusz", napisał ballady: "Świtezianka", "Świteź", "Powrót taty", "Oda do młodości", utwory dramatyczne: "Dziady", powieści poetyckie: "Konrad Wallenrod", "Grażyna".